Tiltak Fra Fylkesrådet I Viken For å Møte Koronakrisen

Tiltak Fra Fylkesrådet I Viken For å Møte Koronakrisen

Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. derfor vil fylkesrådet i dag legge fram en rekke tiltak, alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å. Tiltak for næringslivet. fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. 23. mars 2020 la fylkesrådet i viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe viken samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. tiltak for viken: fungerende fylkesrådsleder halvard ingebrigtsen presenterte tiltakspakka 23. mars. jan ivar bøe vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Tiltakspakke fra viken. 23.03.2020. fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. les mer om hvilke tiltak de vil gjennomføre, og se hele lista på nettsidene til viken. publisert oppdatert:. Koronakrisen rammet viken hardt gjennom nedstengingen av samfunnet med påfølgende høy midler til ulike tiltak innen blant annet skole, samferdsel, næring og kulturliv. bare på næringsområdet kompensasjon og 240 millioner i forskuttering fra vikens side.

Tiltak Fra Fylkesrådet I Viken For å Møte Koronakrisen

Tiltak Fra Fylkesrådet I Viken For å Møte Koronakrisen

Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene fremover. Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. kjære alle sammen. vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. viken fylkeskommune har fullt fokus på å gi våre innbyggere best mulig tjenester og på å sikre liv og helse i denne situasjonen. Budsjett 2021: styrer trygt i utrygge tider – i en krevende økonomisk situasjon er fylkesrådets viktigste oppgave fortsatt trygg styring gjennom koronakrisen. i budsjettforslaget for 2021 prioriteres derfor investeringer i skolebygg og samferdsel, gratis skolemat og tiltak for et grønnere viken, forteller fylkesrådsleder tonje brenna (ap). Tiltak fra fylkesrådet i viken for å møte koronakrisen 23. mars 2020 fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. fylkesrådet brenna 17. oktober 2019 17. oktober 2019. Ut over dette har viken, som alle kommuner og fylkeskommuner, fått tildelt ekstraordinære midler dette året mye midler som de selv har fått gjennom økt rammetilskudd fra regjeringen. det er i denne sammenheng at fylkesrådet på egenhånd tar beslutninger som gjør forskjell mellom egne og ekstraordinære midler fra regjeringen.

Dette Er Vikens Første Tiltak For Nærings Og

Dette Er Vikens Første Tiltak For Nærings Og

Ut over dette har viken, som alle kommuner og fylkeskommuner, fått tildelt ekstraordinære midler dette året mye midler som de selv har fått gjennom økt rammetilskudd fra regjeringen. det er i denne sammenheng at fylkesrådet på egenhånd tar beslutninger som gjør forskjell mellom egne og ekstraordinære midler fra regjeringen. Tiltak for viken: fungerende fylkesrådsleder halvard ingebrigtsen presenterte tiltakspakka 23. mars. foto via viken | j.bøefylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover opplyser fylkeskommunen i en presse samling mandag. alvorlig vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. flere tiltak kommer i ukene framover. – vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. mange bedrifter har krevende tider. Bompengefritak som et tiltak mot koronakrisen er dessuten foreslått av folkeaksjonen nei til mer bompenger i viken. både helseminister bent høie (h) og oslos byrådsleder raymond johansen (ap) har imidlertid sagt klart nei til bompengestopp. fremskynding av arbeid på skolene. – skolene står tomme. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette. mer kommer. fungerende fylkesrådsleder halvard ingebrigtsen (ap) understreker at flere tiltak vil komme fra viken fremover.

Ordførerens Frokostmøte 17.04.2020 – Viken Fylkeskommune Regionale Tiltakspakker

Flertallet på stortinget er enige om flere tiltak mot koronakrisen. kutt i arbeidsgiveravgiften og mer penger til kommunene, nav og sykehusene er blant grepene. Fylkesrådet i viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe viken samfunnet i koronakrisen. blant annet kan borettslag søke om tilskudd til ladeinfrastruktur. flere tiltak kommer i ukene framover. les mer her. Viken: det er ikke bare i nordre follo at det legges frem budsjettforslag for tiden. også i gigantfylket viken er det fremleggelse av forslag til budsjett, som i likhet med storkommunen vår, blir preget av den pågående pandemien. – vår viktigste prioritet for 2021 er fortsatt å styre viken fylkeskommune trygt gjennom koronakrisen. På dagens pressekonferanse ble det presentert 16 ulike tiltak for å hjelpe alle sider av næringslivet i viken. blant annet skal spillemidler betales tidligere til kulturnæringen og. Vi må nok forvente en del tilpasninger til en verden i rask endring, og vi ønsker fortsatt god dialog med hele viken samfunnet om dette. uansett hvor lang tid vi bruker på å reise oss igjen fra økende arbeidsledighet og andre utfordringer i kjølvannet av koronakrisen, trenger vi å lage et mer robust norge.

Related image with tiltak fra fylkesradet i viken for a mote koronakrisen

Related image with tiltak fra fylkesradet i viken for a mote koronakrisen

Tiltak Fra Fylkesradet I Viken For A Mote Koronakrisen