Dongeng Sireum Jeung Japati Basasunda

Dongeng Sireum Jeung Japati Basasunda

Tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu akur jeung silih tulungan. abdi gaduh sisindiran yeuh…. kieu geura …!! ” itu lain langlayangan. manuk heulang puputeran. hirup teh henteu sorangan. kudu daek silih tulung. “. = selesai =. pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu nya éta : nulungan batur anu rék meunang cilaka téh. Isukna japati papanggih deui jeung sireum. ceuk japati ” nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai.” jawab sireum ” is eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka, eta wajib. ‎show raradioan, ep dongeng sireum jeung japati feb 7, 2020. #bahasasunda #dongeng #carita #macabahasasunda #macadongeng #macacarita #sireumjeungjapati #sireum #japati #bahasa #sunda #aksarasunda #aksara #sunda #basasu. About press copyright contact us creators advertise developers terms privacy policy & safety how works test new features press copyright contact us creators.

Cerita Bahasa Sunda Sireum Jeung Japati Cerpen

Cerita Bahasa Sunda Sireum Jeung Japati Cerpen

Dongeng sunda fabel japati sireum jeung karajaan sato dongeng mangrupakeun salah sahiji bentuk sastra sunda, nu umumna ngandung unsur pamohalan ( henteu lebeut ku akal ), boh tempat, waktu sareng tokoh caritana. Najwa aulia salshabila x ak 1 🌟. Dongeng sunda bajing jeung sireum. admin blog berbagai jenis penting 2019 juga mengumpulkan gambar gambar lainnya terkait jenis jenis dongeng dalam bahasa sunda dibawah ini. dongeng fabel bahasa sunda sireum jeung japati rayanet. diana futri ramadhanikelas 7cabsen 6. pada dongeng ini aku ingin menceritakan kisah semut dan belalang.

Kabisa Enterprize Dongeng Sireum Jeung Japati

Kabisa Enterprize Dongeng Sireum Jeung Japati

Dongeng Sunda Sireum Jeung Japati Youtube

Dongeng Sunda Sireum Jeung Japati Youtube

Dongeng Sireum Jeung Japati

bahasasunda #dongeng #carita #macabahasasunda #macadongeng #macacarita #sireumjeungjapati #sireum #japati #bahasa #sunda #aksarasunda #aksara nama : alika mirfatya kelas : x mipa 8. pasanggiri #ngadongeng #pendidikankita #pendidikankarakter. najwa aulia salshabila x ak 1. dongengsunda#dongengfabel#dongenganak#dongenganakindonesia. ini cuman video tugas doang.

Related image with dongeng sireum jeung japati

Related image with dongeng sireum jeung japati

Dongeng Sireum Jeung Japati